1

44

5:14

Lossless

2

Tuý Thiên Niên (醉千年)

Lý Viên Kiệt; Lý Tuấn Hữu

246

3:40

Lossless

3

55

3:50

Lossless

4

31

3:45

Lossless

5

Lạnh Lẽo (凉凉)

Trương Bích Thần; Dương Tông Vỹ

4.340

5:33

Lossless

6

352

4:00

Lossless

7

37

3:36

Lossless

8

Bất Nhiễm (不染)

Mao Bất Dịch

54

5:32

Lossless

9

Tay Trái (左手)

Phùng Đề Mạc; Tiểu Phong Phong

119

3:22

Lossless

10

Bạn (伴) (Guitar Version)

Quách Tuấn Thần

93

1:48

Lossless

11

217

3:09

Lossless

12

1.610

4:52

320kbps

13

128

3:47

Lossless

15

138

4:35

Lossless

16

95

4:19

Lossless

17

89

3:07

Lossless

18

2.321

4:17

Lossless

19

471

4:32

Lossless

20

169

0:32

Lossless

Mới chia sẻ

Xem thêm...

1

Mùa Hạ Năm Trước (去年夏天)

Vương Đại Mao

4

4:05

Lossless

2

Đạo Tướng Hành (盜將行)

Hoa Chúc; Mã Vũ Dương

11

3:18

Lossless

3

Tiền Trần (前尘)

SING Lữ Đoàn

14

3:49

Lossless

4

Annihilation (湮灭)

Hồ 66

35

3:36

Lossless

5

我是主播

Tiểu Phan Phan

19

3:36

Lossless

6

即视感

Phùng Đề Mạc

52

3:41

Lossless

7

Hồng Trần (红尘)

Nguỵ Thần

132

3:21

Lossless

8

Ngộ Kiến Kì Bào (遇见旗袍)

Lý Ngọc Cương

128

3:47

Lossless

9

Hạng Người Hời Hợt (泛泛之辈)

Đại Tráng

44

5:14

Lossless

10

Trường An Cũ (故长安)

Trương Lương Dĩnh

89

4:12

Lossless

11

Đông Tây (东西)

Lâm Tuấn Trình

36

2:42

Lossless

12

Oppa, Em Không Hề Ngốc (欧巴我不傻)

Tịch Tây

87

2:33

Lossless

13

Tay Trái Chỉ Trăng (左手指月)

Tát Đỉnh Đỉnh

55

3:50

Lossless

14

Bất Nhiễm (不染)

Mao Bất Dịch

54

5:32

Lossless

15

Thiên Địa Vô Sương (天地无霜)

Đặng Luân

37

3:36

Lossless

16

Thiên Địa Vô Sương (天地无霜)

Dương Tử; Đặng Luân

37

3:36

Lossless

17

Tình Sương (情霜)

Dương Tử

41

4:22

Lossless

18

Xoá Đi Đau Thương (一抹伤)

Tôn Lộ

138

4:35

Lossless

19

Song Thế Luyến Nhân (双世恋人)

Hạ Kính Hiên

23

3:47

Lossless

20

Vĩnh Dạ (永夜)

Đàm Duy Duy

19

4:14

Lossless

New Album Album mới chia sẻ       Xem thêm...
Tchaikovsky: The Seasons PCL10157 (2018)
Yuan Sheng
Lossless
Namanana - The 3rd Album (Regular) 8809616986058 (2018)
Lay
Lossless
Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018)
Vương Khải
Lossless
Wind (風) (Single) (2018)
Cyan Lpegd
Lossless
Develop (Original Mix) (Single) (2018)
Clare
Lossless
Đạo Tướng Hành (盜將行) (2018)
Mã Vũ Dương
Lossless

Bài hát mới được tải

Xem thêm...
Sứ Thanh Hoa (Piano)

Various Artists

41

4:07

Lossless

Endless Love

Jackie Chan; Kim Hee Sun

2.454

4:56

Lossless

Thiên Địa Vô Sương (天地无霜)

Dương Tử; Đặng Luân

37

3:36

Lossless

31

3:45

Lossless

Song From A Secret Garden

Various Artists

2.936

3:29

Lossless

Nhuỵ Hoa Trong Gió

Various Artists

3.974

4:33

Lossless

631

9:03

Lossless

Flowing Water (流水)

Guan Ping-Hu

202

7:33

Lossless

Full House

Various Artists

1.780

2:35

Lossless

785

4:50

320kbps

6.714

4:02

Lossless

Bình Sa Lạc Nhạn (平沙落雁)

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

913

4:54

Lossless

227

4:04

192kbps

139

4:04

Lossless

Bất Nhiễm (不染)

Mao Bất Dịch

54

5:32

Lossless

230

9:09

Lossless

Betrayal

Wang Wei

4.039

4:32

Lossless

265

4:10

Lossless

44

5:14

Lossless

Tình Sương (情霜)

Dương Tử

41

4:22

Lossless

55

3:50

Lossless

Mai Hoa Tam Lộng (梅花三弄)

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

846

3:22

Lossless

Tịch Dương Tiêu Cổ (夕阳箫鼓)

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

2.483

6:03

Lossless

217

3:09

Lossless